Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ivo Heller , spevák a herec

Narodený 20. 8. 1938. Pán Ing. Ivan Heller absolvoval v r. 1991 Chemickú fakultu SVŠT. V získanej profesii pracoval 6 rokov, najskôr v Pivovare Stein, a potom vo Výskumnom ústave potravinárskeho priemyslu. V priebehu zamestnania študoval súkromne spev u profesorky Hudcovej-Frešovej, sólistky SND. Neskôr sa stal jeho hlasovým pedagógom pán Tugendlieb. 

    Pán Heller začal amatérsky pôsobiť ako spevák v r. 1964 v oblasti populárnej hudby. V rokoch 1967 až 1969 už ako profesionál pôsobil v orchestri Vlada Hronca v SRN, Švédsku a Švajčiarsku. Po návrate zo zahraničia sa stal členom Tatra Revue. Z tohto obdobia pochádzajú jeho hity Mátoha parohatá, Taťjana, Inzerát. V roku 1972 vyhral bronzovú Bratislavskú lýru.

    V roku 1974 sa stal sólistom spevoherného súboru Novej scény. Tu pôsobí doteraz, už ako dôchodca. Vytvoril množstvo postáv v operetách , muzikáloch i činoherných predstaveniach. Boli to napr. Kučinski v ruskom muzikáli, kráľ Menelaos v Krásnej Helene, Bazil Bazilev v Grófovi Luxemburskom, či plukovník Homonay v Cigánskom barónovi. 

    Hral a spieval vo všetkých muzikáloch Jozefa Bednárika ( Evanjelium o Márii , Grand Hotel, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia , Klietka bláznov), a vo všetkých českých muzikáloch ( Hamlet, Krysař, Kleopatra) uvádzaných na Novej scéne. V súčasnosti alternuje s Leopoldom Haverlom v Divadle A. Bagara v Nitre v muzikáli Adam Šangala úlohu Pána Boha.

    Bohatá umelecká dráha a vynikajúce spevácke a herecké výkony pána Hellera na Slovensku i v zahraničí si zasluhujú ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:54, webman
Hore
Hore
Hore