Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mgr. Ladislav Hubáček, manažér Radošinského naivného divadla

Narodený 29. júna 1966. Pán Mgr. Ladislav Hubáček absolvoval gymnázium v Trnave. Už v tomto období ho zlákala divadelná kultúra. Stal sa členom Klubu mladého diváka pri trnavskom divadle, ktoré prežívalo v tomto období svoju zlatú éru. Bol i členom dramatického súboru pri ĽŠU, členom speváckeho zboru Cantica Nova pri trnavskom gymnáziu a členom školskej big-beatovej kapely. 

    V roku 1988 absolvoval štúdium na Divadelnej akadémii muzických umení v Prahe, odbor Organizácia a riadenie divadiel a kultúrnych zariadení. V tom istom roku nastúpil ako dramaturg do vtedajšieho Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch a v rokoch 1991 až 1996 sa stal jeho vedúcim. 

    Od roku 1996 je manažérom Radošinského naivného divadla, kde pôsobí príležitostne aj ako herec a člen divadelnej kapely. Jeho zásluhou divadlo dosahuje vysokú umeleckú úroveň a obľúbenosť u divákov. 

    Menovaný sa svojím postavením pričinil o úzky vzťah našej mestskej časti k tomuto divadlu. Pôsobenie pána Hubáčka v tomto divadle si zasluhuje i ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:55, webman
Hore
Hore
Hore