Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Ladislav Tajcnár, predseda PD Vinohrady

Narodený 16. 2. 1949. Pán Ing. Ladislav Tajcnár ukončil vysokoškolské vzdelanie na VŠE - fakulte riadenia odvetvových ekonomík v r. 1972. Po skončení školy nastúpil do JRD Vinohrady, kde zastával funkciu vedúceho učtárne. V r. 1981 sa stal podpredsedom družstva a v r. 1984 jeho predsedom. V rokoch 1993 až 1996 vykonával funkciu agronóma a potom sa stal opäť predsedom poľnohospodárskeho družstva a ním je aj v súčasnosti. 

    Pod vedením menovaného družstvo dosiahlo mimoriadne výsledky v pestovaní viniča, v ochrane proti chorobám a škodcom a vo výrobe kvalitných odrodových vín. O známe odrody ako, Muller - Turgau, Veltlín zelený, Rizling rínsky a Frankovka modrá je záujem na domácom i zahraničnom trhu. Mnohé z týchto vín získali ocenenie v rámci Slovenska i v zahraničí.

    Poľnohospodárske družstvo už po 4 - krát organizuje celoslovenskú súťaž v reze viniča-Zlaté nožnice. Jeho zamestnanec v r. 2002 získal 1. cenu - Zlaté nožnice. Družstvo sa významnou mierou podieľa i na výchove dorastu výrobnou praxou študentov Vinárskej školy v Modre a umožňovaním diplomantskej praxe absolventom škôl obdobného zamerania.

    Pán Tajcnár aktívne pracuje aj vo Zväze vinohradníkov Slovenska ako podpredseda a má bohatú spoluprácu s obdobnými organizáciami aj v medzinárodnom meradle. Bol ocenený plaketou Samuela Jurkoviča za rozvoj vinohradníctva.

    Záslužná práca p. Tajcnára v obore vinohradníctvo a vinárstvo si zasluhuje i ocenenie našej mestskej časti, a to Verejné uznanie za rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:27, webman
Hore
Hore
Hore