Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Osobnosti

Od roku 1996 schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ocenenie viacerých osobnosti a kolektívov, ktoré získali Cenu mestskej časti.
Zároveň starosta mestskej časti udelil viacerým osobnostiam a kolektívom Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti.
Ceny boli odovzdávané na slávnostnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Zoznam ocenených osobností a kolektívov

1 2 3 »


Vytvorené: 29.12.2009 21:22, Solutions Aglo