Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rudolf Geri, dirigent a hudobný skladateľ, riaditeľ produkcie GEDUR, Teatro Wüstenrot

Rudolf Geri
Je absolventom Vysokej školy múzických umení, ktorú ukončil v roku 1983 v odbore dirigent. Ako dirigent pôsobil v súbore Lúčnica, päť rokov viedol festivalový orchester Bratislavskej lýry, 13 rokov dirigoval v hudobnom divadle Nová scéna.

Rudolf Geri je autorom hudby k vyše 100 filmom a inscenáciám, jednej opery a šiestich muzikálov. Je vyhľadávaným dirigentom a aranžérom muzikálových a operetných titulov s medzinárodným obsadením. Šesť rokov pôsobil ako šéfdirigent úspešného muzikálu Dracula v Prahe, bol tiež producentom a dirigentom dodnes najväčších koncertov na prelome tisícročia v Bratislave a v Košiciach známych ako „Megakoncert Milenium“.

Je umeleckým riaditeľom divadla Teatro Wüstenrot. Tu má na svojom konte mnohé úspešné tituly, napríklad Mníšky, Mníšky 2, Každý má svojho Leona. Umelec je aj majiteľom produkcie GEDUR. Táto agentúra úzko spolupracuje so samosprávou Nového Mesta.

Jeho významná práca si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009.


Vytvorené: 27.02.2010 14:51,
Hore
Hore
Hore