Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Anna Bardúnová, aktivistka

Anna Bardúnová
Narodená 11. 12. 1931. Ako dôchodkyňa sa venuje charitatívnej činnosti. Je predsedníčkou jednej z 30 pobočiek na Slovensku, pobočky Spolku svätého Vincenta d Paul pod názvom Konferencia Kráľovnej rodiny. Táto inštitúcia sa zaoberá charitatívnou činnosťou najmä zberom obnoseného šatstva a jeho distribúciou, potrebným predovšetkým do útulkov a zariadení pre siroty a bezdomovcov.

    Pani Bardunová vykonáva i funkciu v inštitúcii starostlivosti o rodiny a siroty v obvode Bratislava III, kde organizuje rôznu pomoc.

    Jej záslužná a nezištná práca v oblasti charity si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2007.

 


Vytvorené: 11.01.2012 08:47, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore