Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Daniel Baláž, konateľ spoločnosti Weber – Terranova

Ing. Daniel Baláž
Narodený 21. júla 1946. Po absolvovaní stredoškolského štúdia na gymnáziu získal vysokoškolské vzdelanie na Fakulte stavebnej Vysokého učení technického v Brne, smer Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Po ukončení školy začal pracovať vo firme Železničné staviteľstvo Bratislava ako stavbyvedúci. Neskôr pracoval vo firme Investičný útvar Dopravného podniku mesta Bratislavy, kde sa venoval prestavbe siete koľajových tratí. Táto činnosť bola neskôr delimitovaná na novovzniknutú organizáciu VHMB (Výstavba hlavného mesta Bratislavy). Tu sa stal pán Baláž námestníkom ústredného riaditeľa pre dopravné stavby. V roku 1989 spoločenské zmeny zasiahli aj do organizácie zabezpečovania investičnej činnosti mesta. Vďaka rečovým a odborným znalostiam v roku 1990 oslovila pána Baláža rakúska spoločnosť Terranova-Industria, ktorá založila svoju pobočku na Slovensku v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 1996 zmenila spoločnosť majiteľa, a tak firma zmenila názov na Weber – Terranova a začlenila sa do veľkej nadnárodnej skupiny SaintGobain. Pán Baláž v tejto firme pracuje doteraz ako konateľ spoločnosti. Svojím úspešným riadením sa táto spoločnosť stáva jednou s dominantných na trhu so stavebným materiálom, a preto pod jeho vedením prišlo k zrealizovaniu významnej investície v našej mestskej časti, k výstavbe výrobného závodu na Starej Vajnorskej ceste, ktorej programom je predaj a výroba stavebných materiálov pre povrchovú úpravu stavieb. Pán Ing. Daniel Baláž za svoju prácu na tomto poste si v roku 208 zasluhuje ocenenie – Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 10.01.2012 21:53, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore