Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ivan Haluška, učiteľ a tréner

Ivan Haluška
Narodený: 25. marca 1947. Po skončení ZDŠ strednú školu absolvoval na gymnáziu v Revúcej. Už na strednej škole stredobodom jeho záujmov bol šport, preto po skončení gymnázia absolvoval vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Univertizy Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, ktorú ukončil v roku 1970/71, a to aprobáciu Slovenský jazyk – Telesná výchova. Po skončení vysokej školy pôsobil na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v Prahe pôsobil dva roky na základnej škole v Revúcej. Nakoľko dominantnou záľubou pána Halušku bol vždy šport a osobitne futbal, nastúpil v šk. r. 1974/75 na ZDŠ Česká ul. v Bratislave. Na tejto škole bola v tom roku založená prvá športová futbalová trieda v bývalej ČSSR. Športové triedy boli zriadené pod patronátom TJ Slovan CHZJD Bratislava. Pán Haluška popri vyučovaní telesnej výchovy pôsobil aj ako koordinátor športových tried. Žiaci týchto tried dosiahli po línii klubovej ale aj školskej mnohé úspechy: majstri ČSSR, majstri SR. Od šk. roku 1994/95 vznikli na našej škole pod patronátom Volejbalového oddielu Slávia UK Bratislava športové volejbalové triedy, v ktorých pôsobil tiež vo funkcii koordinátora. Za vynikajúce športové výsledky žiakov ktorých pán Haluška vedie mu starosta mestskej časti udelil v roku 2008 ocenenie Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 10.01.2012 21:58, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore