Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Osobnosti roku 2002, zoznam ocenených

 • JUDr. Titus Buberník
 • Ing. Darius Klinovský
 • Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
 • Viliam Polónyi
 • Ing. Alexander Rozin
 • Mgr. Dušan Rapoš
 • Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc
 • Mgr. Katarína Bobríková
 • Oľga Frkalová
 • Ing. Vladimír Fujdala
 • Ing. Štefan Gašparík
 • Dušan Grúň
 • Ing. Rastislav Harman
 • Ing. Milan Kukliš
 • Dr. František Srnanský
 • Ing. Marián Vereš


Vytvorené: 10.01.2012 22:16, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore