Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Osobnosti roku 1997, zoznam ocenených

 • Doc. PhDr. Miroslav Teofil Bažány, CSc.
 • Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.
 • Ing. Ivan Ivanič
 • Ing. Anton Pristaš
 • Milan Služanič
 • Juraj Sarvaš
 • Stanislav Ščepka
 • Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.
 • folklórny súbor Lipa
 • gen. maj. Ing. Rudolf Jurica
 • Amália Knoteková
 • Mgr. Vojtech Kondrát
 • Ing. Jozef Potisk
 • Doc. RNDr. Nevenka Pišútová, CSc.
 • Mgr. Valéria Reháčková
 • Prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.
 • Mgr. Eva Lukscheiderová


Vytvorené: 10.01.2012 22:20, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore