Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Osobnosti roku 1997, zoznam ocenenýchVytvorené: 10.01.2012 22:20, Borčin Ján