Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Osobnosti roku 2000, zoznam ocenených

 • Ing. František Hirner
 • Doc. MUDr. Štefan Korec, CSc.
 • Václav Patejdl
 • Prof. Ing. Dr. h. c. Juraj Stern, PhD.
 • Kurt Uberal
 • JUDr. Gábor Zászlos
 • Ing. Anna Dúžeková
 • Mária Hlôžková
 • Jozef Hudák
 • Ing. Anna Jánošová
 • Ing. arch. Jaroslav Kocka
 • Ing. Ľudovít Kollárik
 • Jozef Mathias
 • Ing. Arch. Ľubomír Závodný


Vytvorené: 10.01.2012 22:17, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore