Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

JUDr. Dušan Jahelka, niekdajší vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb Miestneho úradu

JUDr. Dušan Jahelka
V roku 1966 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po štúdiách začal pracovať na revíznom oddelení podnikového riaditeľstva Reštaurácií 2, odkiaľ v roku 1967 prešiel do obchodného podniku Drogérie Bratislava. Počnúc rokom 1975 dlhé roky pracoval na Národnom výbore hlavného mesta SSR Bratislavy.

Od roku 1991, okrem 10-mesačného pôsobenia vo funkcii zástupcu prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, pracuje na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, kde prešiel viacerými funkciami. Už 15 rokov je vedúcim oddelenia bytového a sociálnych služieb. V rámci pôsobenia na tomto poste prichádza s mnohými užitočnými nápadmi a projektmi pre činnosť klubov dôchodcov, detských jaslí, s jeho menom je spojené získavanie bytov v súdnych konaniach, je iniciátorom projektov finančných darov pre novorodené deti, besied so známymi hercami a športovcami a iných podujatí.

Jeho významná práca si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009..Vytvorené: 27.02.2010 14:54,
Hore
Hore
Hore