Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ľubomír Jurík, dlhoročný poslanec

Ľubomír Jurík
Narodený 1. februára 1949. Vyštudoval v roku 1969 Strednú priemyselnú školu strojnícku. Až do roku 1989 pracoval v Bratislavských elektrotechnických závodoch ako ekonóm v oblasti cien. Po roku 1989 sa stal živnostníkom. V roku 1990 sa stal v prvých Komunálnych voľbách poslancom za volebný obvod Mierová kolónia. Opätovne bol zvolený za poslanca vo všetkých štyroch volebných obdobiach. Ako poslanec pracoval v Komisii životného prostredia a verejného poriadku ako aj Komisii hospodárskopodnikateľskej. V treťom volebnom období zastával funkciu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V súčasnosti je predseda Komisie školstva. Medzi jeho záslužnú prácu , ktorú pre Mierovú kolóniu vykonal , patria napríklad vybudovanie technickej infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia, zavedenie káblovej televízie. Ďalej je to zriadenie Klubu dôchodcov, či pobočky Knižnice. Tieto i mnohé ďalšie práce si zasluhujú ocenenie Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré bolo pánovi Juríkovi udelené v roku 2008.


Vytvorené: 10.01.2012 22:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore