Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

PaedDr. Zuzana Skákalová, riaditeľka Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Bratislava

PaedDr. Zuzana Skákalová
Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, kde študovala špeciálnu pedagogiku, odbor somatopédia. V roku 1983 – 1990 pracovala ako vychovávateľka základnej školy pri nemocnici, ďalšie dva roky bola jej riaditeľkou. Od roku 1996 je riaditeľkou školy pri Detskej fakultnej nemocnici a Detskej nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera na Limbovej ulici, od roku 1997 je predsedníčkou somatopedickej sekcie Spoločnosti pre špeciálnu liečebnú výchovu SR.

Počas svojej praxe absolvovala niekoľko vzdelávacích aktivít, jedna z nich bola zameraná na využitie informačno-komunikačných technológii v práci učiteľa. Zúčastňuje aj na medzinárodnej spolupráci. Okrem iného v rokoch 2003 – 2006 sa zúčastnila na medzinárodnom projekte SOCRATES – Comenius zameranom na integráciu onkologicky chorých detí.

Zuzana Skákalová je aj členka pracovnej skupiny Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, ktorá sa zaoberá Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov chorých a oslabených. Medzi jej súčasné aktivity patrí aj Národný projekt s STU – FEI: E – learnigový spôsob vzdelávania na školách pri nemocniciach.

Jeho významná práca si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009..


Vytvorené: 27.02.2010 14:59,
Hore
Hore
Hore