Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Jozef Sekerka, generálny riaditeľ PPC Power, a. s.

Ing. Jozef Sekerka
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej, kde pokračoval aj v postgraduálnom štúdiu.

V rokoch 1981 – 1994 pracoval v Slovenskom energetickom priemysle, š. p., Bratislava prešiel tu viacerými riadiacimi funkciami. V rokoch 1994 – 1995 pôsobil v Slovenských elektrárňach, a. s., Bratislava vo funkcii vrchného riaditeľa pre obchod a ako člen predstavenstva. Od roku 1996 až do roku 2007 bol vo firme Paroplynový cyklus, a. s., Bratislava riaditeľom pre ekonomiku, obchod a financovanie.

Jozef Sekerka absolvoval viaceré študijné pobyty a kurzy zamerané na energetiku, ekonomické a finančné riadenie, obchodný a finančný manažment.

Od roku 2007 až doposiaľ je na poste generálneho riaditeľa firmy PPC Power, a. s., Bratislava, ako aj v predstavenstve tejto spoločnosti. Vedúce funkcie má i v dcérskych firmách PPC Energy, a. s. a PPC Energy Group, a. s., Bratislava.

Vďaka riadeniu J. Sekerku sa spoločnosť PPC Power stala jednou z dominantných na trhu energií v našej mestskej časti.

Jeho významná práca si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009..


Vytvorené: 27.02.2010 14:57, Kollárik Ľudovít
Hore
Hore
Hore