Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Narodil v Klenovej, okres Snina. V rokoch 1966 – 1972 študoval na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Po jej ukončení absolvoval štvorročnú externú ašpirantúru, Burdenkov neurochirurgický ústav v Moskve.

Juraj Šteňo od roku 1972 až doposiaľ pracuje na Neurochirurgickej klinike LF UK. Prednostom kliniky je od roku 1992, v roku 2002 bol vymenovaný za profesora.

Počas svojej kariéry absolvoval mnoho študijných pobytov v zahraničí – v Nemecku, Švajčiarsku, Slovinsku, USA. Nástupom na Neurochirurgickú kliniku začal aj pedagogickú činnosť.

V súčasnosti vyučuje poslucháčov LF UK. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako externý vedúci Katedry neurochirurgie a je zodpovedný za špecializačné štúdium v neurochirurgii SR. Okrem toho prednáša na medzinárodných konferenciách a veľa publikuje – vydal vyše 300 publikácií.

Je členom vedeckých rad, redakčných rád i komisií. V roku 1999 dostal Pamätnú medailu LF UK k 80. výročiu jej založenia, v roku 2007 mu bol udelený Kríž kniežaťa Pribinu 1. triedy za rozvoj neurochirurgie, v roku 2008 získal Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Jeho významná práca sa oceňuje Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009..Vytvorené: 27.02.2010 15:01,
Hore
Hore
Hore