Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

JUDr. pplk. Stanislav Jankovič, zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ

Narodený 19. februára 1963. Pán pplk. Mgr. Stanislav Jankovič po ukončení gymnázia sa dal na dráhu ochrancu zákona. Od r. 1982 je v služobnom pomere príslušníka policajného zboru. V roku 1984 absolvoval Strednú odbornú školu policajného zboru, v r. 1987 dôstojnícku školu a vysokoškolské vzdelanie získal na Akadémii PZ v Bratislave. 

    Pán Jankovič počas služobného pomeru postupne prešiel viacerými služobnými zaradeniami. V roku 1989 bol zaradený na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III, kde začal pracovať vo funkcii starší inšpektor. Pre jeho odborné a organizačné schopnosti bol od r. 1996 ustanovený do funkcie riaditeľa poriadkovej služby a od 1. 1. 2003 do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III.

    V pôsobení v okrese Bratislava III rozvinul spoluprácu s mestskou políciou a našou MČ a významnou mierou sa pričinil na zabezpečovaní verejného poriadku a potláčaní kriminality. K tomuto využil i naše oznamovacie prostriedky a prostredníctvom nich informoval obyvateľov o vývoji kriminality, jej potláčaní a o možnostiach jej prevencie. Osobne prispel pri vypátraní nebezpečnej skupiny páchateľov krádeží v domoch a bytoch na Ľudovom námestí, Zátiší a Hostinského sídlisku.

    Jeho odborné, organizačné i morálne schopnosti ocenil i minister vnútra , tým, že ho ustanovil do funkcie zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

    Činnosť menovaného a jeho pôsobenie v našej mestskej časti si zasluhuje ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:57, webman
Hore
Hore
Hore