Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Ivan Šramko , guvernér NBS

Ing. Ivan Šramko

Narodený 3. 9. 1957. Pán Ing. Ivan Šramko absolvoval v r. 1980 VŠE v Bratislave, fakultu riadenia. Odbornou praxou prešiel do r. 1990 vo viacerých podnikoch, a to i vo vedúcich funkciách finančných útvarov. V roku 1990 sa stal zástupcom riaditeľa bankovej poradenskej spoločnosti - VÚB - ING, a. s. , kde viedol do r. 1992 pracovnú skupinu na založenie VÚB - Credit Lyonnais. V 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom Istrobanky. V rokoch 1998 - 2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s. a v rokoch 2000 - 2002 členom jej predstavenstva.

    Pán Šramko od r. 2002 do konca r. 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska, a. s. a od 1. 1. 2005 bol vymenovaný do funkcie guvernéra. 

    Svoje odborné vedomosti a pracovné skúsenosti uplatňoval a aj uplatňuje v rôznych funkciách, ako napr. člen generálnej rady Európskej centrálnej banky, guvernér v Medzinárodnom menovom fonde a alternát guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Je členom predstavenstva Slovensko-Rakúskej obchodnej komory a predsedom Správnej rady Ekonomickej Univerzity v Bratislave. 

    Bol členom dozornej rady Asociácie bánk, členom dozornej rady Vzájomnej životnej poisťovne a členom predstavenstva Slovenskej poisťovne.

    Pán Šramko je významnou celoslovenskou osobnosťou v ekonomike a peňažníctve. Jeho práca si zasluhuje ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:26, webman
Hore
Hore
Hore