Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Otakar Závodský , predseda predstavenstva SIBAMAC, a. s.

Ing. Otakar Závodský

Narodený 26. 9. 1947. Ing. Otakar Závodský študoval v rokoch 1965 - 1970 na SVŠT - stavebná fakulta, odbor pozemné stavby. Od 1. 1. 1971 pracoval nepretržite v Stavoindustrii Bratislava, resp. po jej privatizácii v roku 1992 v SIBAMAC, a. s. Bratislava. 
V Stavoindustrii prešiel všetkými technickými pracovnými zaradeniami, od stavebného asistenta cez stavbyvedúceho, riaditeľa závodu až po riaditeľa štátneho podniku, ktorým sa stal 1. 7. 1984. V akciovej spoločnosti SIBAMAC bol od 1. 5. 1992 vo funkcii predsedu predstavenstva a zároveň vo funkcii generálneho riaditeľa. Od 1. 5. 2003 je vo funkcii predsedu predstavenstva.

    Ústredie spoločnosti SIBAMAC, a. s. má sídlo v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto. Spoločnosť realizovala a priebežne sa i podieľa na výstavbe tejto mestskej časti. Medzi najvýznamnejšie stavebné diela, ktoré v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto realizovala, nesporne patrí komplexná rekonštrukcia budovy Siemens-u na Stromovej ulici, rekonštrukcia areálu spoločnosti SIBAMAC na Žabom majeri, úprava areálu spoločnosti vrátane fasády - AB Premac na Starej Vajnorskej, výstavba čerpacej stanice SHELL na Rožňavskej ulici a iné. Je vyšším dodávateľom stavby Predaj a servis úžitkových vozidiel Mercedes Bratislava na Vajnorskej ulici a taktiež sa spolupodieľala na výstavbe 130 b. j. na Kramároch pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. a Tatra banku, a. s. Bratislava. Realizovala aj areál Poisťovne Allianz na Račianskej ulici. Jednou z najvýznamnejších realizovaných stavieb v tejto mestskej časti za posledné obdobie je nepochybne stavba Národného tenisového centra na Príkopovej ulici. 

    Akciová spoločnosť svojou činnosťou, opravami, rekonštrukciami a samotnou výstavbou nových stavebných diel vplýva na vytváranie zdravého životného prostredia.

    Prínos firmy SIBAMAC, a. s. a menovaného pre mestskú časť si zasluhuje ocenenie pána Závodského Cenou mestskej časti Bratislava-Nové mesto, ktorú dostal v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:29, webman
Hore
Hore
Hore