Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

PaedDr. Adriana Walterová, riaditeľka Telovýchovnej školy SZTK

Narodená 6. júna 1944. Pani PaedDr. Adriana Walterová ukončila štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v r. 1969. Počas štúdia bola hráčkou Interu Bratislava, ktorý v r. 1962-63 postúpil do vtedajšej I. ligy hádzanej žien. 

    Svoju pracovnú dráhu začala ako učiteľka v Telovýchovnej škole Československého zväzu telesnej výchovy na Vajnorskej ul. č. 100. Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti pôsobila 7 rokov ako trénerka mládeže hádzanej v Interi, neskôr trénovala 9 rokov mužov Slovana a prvoligovú Červenú hviezdu , 3 roky trénovala I. ligu žien v ŠTART-e a Interi. 

    Mladšie dorastenky sa pod jej vedením v krajských súťažiach umiestňovali vždy na popredných miestach - Slovan vždy na 2. - 3. mieste za ČH. Štart vo finálovej skupine Československej Extraligy skončil na 4. mieste, Inter získal 3. miesto.

    Menovaná od r. 1991 pracuje ako riaditeľka Telovýchovnej školy SZTK. Popri svojich zamestnaniach bola predsedkyňou metodickej komisie vo zväze hádzanej a predsedkyňa hádzanárskeho oddielu TJ Štart. 

    Bola prvou propagátorkou strečingu na Slovensku v r. 1981. Spolu s fyziológom prof. Štulajterom po dobu jedného roka pravidelne predstavovala a vysvetľovala princípy tohto cvičenia v STV. 

    Pani Walterová si za svoju dlhoročnú prácu v oblasti športu a športovej výchovy mladej generácie zasluhuje ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 13:00, webman
Hore
Hore
Hore