Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mgr. Judita Dózsová, zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry B-NM

Narodená 27. 12. 1949. Pani Mgr. Judita Dózsová v r. 1978 ukončila štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v r. 1978 - 1982 absolvovala ďalšie vzdelávanie v Osvetovom ústave Bratislava, oblasť tanec a choreografia.

    Svoju pracovnú dráhu začala ako učiteľka ZŠ na Českej ul. Od r. 1980 pracovala v Dome detí a mládeže Bratislava III., kde bola vedúcou oddelenia estetickej výchovy. Tu založila a viedla detský folklórny súbor Trávnica. Od roku 1986 pracovala v Centre voľného času Hlavného mesta Bratislavy so stredoškolskou mládežou. I tu bola vedúcou oddelenia estetickej výchovy, kde sa podieľala na organizovaní rôznych súťaží a seminárov doma i v zahraničí, na založení Cechu Detských folklórnych súborov. V r. 1987 osobne založila a doteraz vedie Detský a mládežnícky folklórny súbor Drienka. Tento súbor svojou vysokou umeleckou úrovňou reprezentuje nielen našu mestskú časť, ale celú Bratislavu. Bolo to napríklad vystúpenie v Bratislave, Zuberci, Očovej a pod. V zahraničí na medzinárodných kultúrnych festivaloch reprezentoval naše Slovensko v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku a v Česku. 

    Pani Dózsová od r. 1996 pracuje v Stredisku kultúry B-NM ako zástupkyňa riaditeľky. Okrem bohatej organizátorskej práce dáva umeleckého a kultúrneho ducha všetkým akciám, ktoré stredisko organizuje. Významnou mierou sa podieľa napr. na takých akciách ako boli Výtvarné spektrum, Moja Bratislava, Fotosalón, Medzinárodný deň detí na Kuchajde, Príchod Mikuláša a pod. 

    Organizuje a realizuje tiež spoluprácu s rôznymi inštitúciami , ako je Národné osvetové centrum , Dom zahraničných Slovákov, Centrum voľného času, Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Matica Slovenská a ďalšie. 

    Prínos pani Dózsovej pre rozvoj kultúry a našej MČ je mimoriadny, a preto si zasluhuje ocenenie - Verejné uznanie za rozvoj Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:52, webman
Hore
Hore
Hore