Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Andrej Kulla , podnikateľ

Narodený 21. 8. 1956. Pán Ing. Andrej Kulla v r. 1980 absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Od r. 1978 pracoval v Zarese na oddelení propagácie a výstavníctva, kde získal osobný vzťah ku kráse prírody, najmä kvetom a okrasným rastlinám. 

    V roku 1990 založil konzorcium M + K a o rok neskôr svoju firmu Kulla, ktorá sa okrem iného ujala i organizovania veľkolepej výstavy kvetín - Flóra Bratislava. Týmto sa firma dostala do povedomia ľudí nielen v rámci Slovenska, ale i okolitých štátov. 

    V našej MČ sa jeho firma podieľa na sponzorovaní cien v súťažiach a našim dôchodcom umožňuje voľný vstup na Flóru Bratislava.

    Nakoľko pôsobnosť firmy Kulla presahuje hranice celého mesta a významnou mierou sa podieľa na aktivitách našej samosprávy v oblasti životného prostredia, zasluhuje si pán Kulla ocenenie našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:44, webman
Hore
Hore
Hore