Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

MUDr. Daniel Žitňan , I. nám. riad. FNsP akad. Dérera a vedúci pracoviska Kramáre

Narodený 22. apríla 1960. Pán MUDr. Daniel Žitňan v roku 1985 absolvoval štúdium na LF UK v Bratislave. Do zamestnania nastúpil do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, kde pracuje na čiastočný úväzok až dodnes. Svoju odbornosť si zvyšoval rôznymi nadstavbovými formami. V roku 1990 to bola I. atestácia v odbore všeobecnej ORL, v r. 1994 II. atestácia v odbore detská ORL, v r. 1996 Škola zdravotníckych manažérov a v r. 1998 Atestácia v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. 

    V rokoch 1995 - 1999 zastával funkciu riaditeľa DF NsP, kde sa zameral na reorganizáciu nemocnice a zavedenie moderných metód riadenia ekonomiky nemocnice. Ako jeden z prvých na Slovensku organizoval certifikáty kvality pre jednotlivé oddelenia nemocnice. Veľa úsilia venoval so svojim kolektívom prevencii ochorení, osvete a propagácii zdravého života detí. Je spoluautorom 20 dielneho seriálu STV pre rodičov. Organizoval prvú satelitnú audiovizuálnu konferenciu s detským kardiocentrom v Bratislave. Bol organizátorom mnohých benefičných akcií a plesov pre deti, z ktorých výnos sa pohyboval okolo 50 mil. Sk, z čoho sa financoval nákup zdravotníckej techniky.

    Pán Žitňan popri svojej lekárskej praxi pracoval aj v manažérskych funkciách v oblasti zdravotníctva vo firme Becomed a Protetika Trade. Od 1. 2. 2003 pracoval vo FNsP ak. Dérera ako vedúci lekár polikliniky, spoločnej vyšetrovacej liečebne služieb a detašovaných pracovísk nemocnice. Od 1. 7. 2003 bol poverený funkciou štatutárneho zástupcu nemocnice a po zlúčení nemocníc je I. námestníkom riaditeľa Fakultnej nemocnice a súčasne vedie pracovisko Kramáre.

    Pôsobenie menovaného v našej mestskej časti, jeho angažovanosť a pracovné výsledky si zasluhujú ocenenie Verejné uznanie za zásluhy a rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:30, webman
Hore
Hore
Hore