Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava

Názov akcie: NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava
Navrhovateľ: Pri Kuchajde 2, s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
Zámer: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/nido-2-projekt-obcianskej-vybavenosti-apartmanove-byvanie-komercne-pri

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
 1. Stanovisko k zámeru zo dňa 23.01.2018
 2. Oznámenie pre občanov zo dňa 05.01.2018
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Rozhodnutie na stavebné objekty SO 02 OBJEKTY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI zo dňa 14.08.2020
 2. Rozhodnutie na stavebné objekty „SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2 Spevnené plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO 11.2 Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník“  zo dňa 17.06.2020
 3. Rozhodnutie_povolenie časti stavby NIDO2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava zo dňa 03.06.2020
 4. Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania "SO 02 OBJEKTY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI" zo dňa 07.05.2020
 5. Oznámenie o začatí stavebného konania "SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2 Spevnené plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO 11.2 Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník" zo dňa 15.04.2020
 6. Informácia o začatí konania zo dňa 09.04.2020
 7. Oznámenie o začatí stavebného konania Časť: SO 01 Príprava územia, SO 10 Prekládka inžinierskych sietí - slaboprúd zo dňa 03.04.2020
 8. Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania Časť: SO 01 Príprava územia, SO 10 Prekládka inžinierskych sietí - slaboprúd zo dňa 03.04.2020
 9. Upovedomenie o odvolaní zo dňa 27.11.2019
 10. Územné rozhodnutie zo dňa 18.10.2019
 11. Oznámenie o začatí územného konania zo dna 14.12.2018
 12. Rozhodnutie - povolenie na užívanie časti stavby zo dňa 03.10.2018
 13. Zverejnenie návrhu na začatie územného konania 01.10.2018


Vytvorené: 09.01.2018 09:19, webman
Hore
Hore
Hore