Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava

Názov akcie: NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava
Navrhovateľ: Pri Kuchajde 2, s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
Zámer: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/nido-2-projekt-obcianskej-vybavenosti-apartmanove-byvanie-komercne-pri

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
  1. Stanovisko k zámeru zo dňa 23.01.2018
  2. Oznámenie pre občanov zo dňa 05.01.2018
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
  1. Upovedomenie o odvolaní zo dňa 27.11.2019
  2. Územné rozhodnutie zo dňa 18.10.2019
  3. Oznámenie o začatí územného konania zo dna 14.12.2018
  4. Rozhodnutie - povolenie na užívanie časti stavby zo dňa 03.10.2018
  5. Zverejnenie návrhu na začatie územného konania 01.10.2018


Vytvorené: 09.01.2018 09:19, webman
Hore
Hore
Hore