Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“, súpisné č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej stavby - 1 ks osvetlený MESH baner lichobežníkového tvaru na fasáde rodinného domu súp.č. 12232 na pozemku parc. č. 4793/14, k.ú. Vinohrady, na Sliačskej ul. 2/A v Bratislave 13.01.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby" Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73 " , na pozemkoch parc. č. 12288, 12290/1 v katastrálnom území Nové Mesto 10.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11922/1, 11922/2, 11922/3, 11903/215 v katastrálnom území Nové Mesto 04.01.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a obnova bytového domu, na ul. Nám. Biely kríž 2,4,6 v Bratislave na pozemku parc. č. 13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.01.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, súpisné č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto 03.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia č. ÚKaSP-2014/2241/KON/SP-115 na stavbu "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava 02.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Kompletná obnova bytového domu Riazanská 77,79,81,83“ so súpisným č. 673 na pozemkoch parc. č. 12199/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 02.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie konania na umiestnenie stavby "Bytový dom , Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady stavebníkovi spoločnosti IGREX s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 21.12.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úprava dispozície v byte č. 1 bytového domu Višňová 6, Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady v bytovom dome na Višňovej ul. č. 6 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5930/15 19.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov č. 17, 19, 20, 21 do podkrovia bytového domu a osobného hydraulického výťahu v bytovom dome so súpis. č. 1672 na ulici Ukrajinská č. 10 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11872/3 v katastrálnom území Nové Mesto 07.12.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa, Časť stavby: Inžinierske stavby – účelové komunikácie SO 44.3 Areálové komunikácie a spevnené plochy objektu B SO 43 Promenáda a pojazdný chodník 05.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava – Phase II na ul. Tomášikova – Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 15115/70,120,121,122 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a sanácia bytového domu T 20a/52 na ulici Pionierska č.13 v Bratislave, súp.č. 1587, na pozemku parc.č. 12101, 12100/140 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu, so súpisným číslom 849 na Jánoškovej ulici č. 4 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard pri odbočke z Odborárskej ul. na ul. Staré ihrisko v Bratislave 30.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava – Phase II na ul. Tomášikova – Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 15115/70,120,121,122 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby „Záhradná chatka“ na ul. Na Koziarke v Bratislave, na pozemku parc.č. 18723 v katastrálnom území Vinohrady 30.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2016 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava na pozemkoch register C parc. č. 15132/60, 15132/55, 15132/95, 15132/97, 15132/96, 15132/93, 15132/59, 15132/99 katastrálne územie Nové Mesto – Bratislava III 29.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore