Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie Nové Mesto 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 v katastrálnom území Vinohrady 01.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom EXTEMPORE na pozemku reg.KN-C parc.č. 4439/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vydanie rozhodnutia na odstránenie garáží v lokalite Zátišie, v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68 v kat. úz. Nové Mesto 25.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave 24.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania – zmena podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 22.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, k. ú. Nové Mesto 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račianska", Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Ormisova, Teplická, Račianska, Sliačska, Muštová, Pionierska, Kraskova, J.C.Hronského, Mikovíniho v Bratislave v k. ú. Nové Mesto 17.07.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 16.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav - výzva na doplnenie podania - „Havarijná oprava strechy – výmena izolácie strechy“ bytového domu so súpisným číslom 3569 na ulici Šancová na pozemku parc. č. 11442 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1 a 3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 16.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytových domov Jahodova 21, Jahodova 23, Ďurgalova 14, Ďurgalova 16, Royova 37, Bratislava“ na pozemkoch parc. č.5468/1,/3,/12, 5480/1,/2 na Jahodovej, Ďurgalovej a Royovej ulici v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 15.07.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice, k. ú. Nové Mesto 10.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť: SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 1 so súpisným číslom 1294,SO 02 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 2 so súpisným číslom 1295, k. ú. Nové Mesto 08.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto. 04.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore