Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“ 12.03.2019 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu,“ so súp. č. 768, na ul. Halašova č. 41, na pozemku parc. č. 12636/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Prekládka linky VN č. 476" na pozemku parc. č. 4822/5, 4822/2, 4822/1, 4823/2, 4823/1, 19343/3, 18166/3, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 18052/79, 4858 a 4906/2 v katastrálnom území Vinohrady 05.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie" na pozemkoch parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.02.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave, na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 27.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp. č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v k. ú. Nové Mesto 22.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočne povolené stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 21.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom území Nové Mesto 20.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova, a pod nespevnenými a spevnenými plochami medzi bytovými domami Odborárska – Trojdomy – Nobelova, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová 9“, na pozemku parc. č. 19470/189 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava", SO 04a Elektrické rozvody NN, na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO01 Nové NN káblové vedenie, súčasť stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, na ul.Vidlicovej a Ceste na Kamzík 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 15.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prerušenie konania „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“ (nariadenie ústneho pojednávania) 07.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550 “ na pozemku parc. č. 4587 a cesta na pozemku parc.č. 4530, k. ú. Vinohrady 06.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore