Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rodinný dvojdom - novostavba“ na pozemku parc. č. 4791, 4792/2 a 4789/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - Pri starej prachárni 8, súpis.č. 10636, na pozemkoch reg.KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na Škultétyho a Kukučínovej ul. v Bratislave, na pozemku parc. č.11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto 26.11.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu – Polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere: “ Nobelova “ 26.11.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu drobnej stavby: „Oprava a doplnenie zábradlia plotu“ bytového domu na ulici Frankovská 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G, súpisné číslo 13162, na pozemkoch parc. č. 4848/2, 4853/4, 4855 a 4854/5, v k. ú. Vinohrady 26.11.2019 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4860, 4861, 4862, 4863 v kat. úz. Vinohrady, na Tupého ul. v Bratislave 22.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova spoločných častí bytového domu – oprava a náter fasády“ bytového domu so súpisným číslom 2870 na ul. Jelšová č. 9 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5489/1, v katastrálnom území Vinohrady 22.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku C-KN, parc. č. 15115/116, katastrálne územie Nové Mesto, Vajnorská ulica 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15102/2 a 15113/2, katastrálne územie Nové Mesto, Za stanicou x Elektrárenská ul. v Bratislave 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 11903/1, katastrálne územie Nové Mesto, Račianske mýto 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, I. etapa – SO 01 – Komunikácie“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116, 5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1, 5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2, katastrálne územie Vinohrady 19.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21965, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 19.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42-48A v Bratislave, súpis. č. 3261 na pozemkoch parc. č. 13440/13,22,23,24,25 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“ na pozemku parc. č. 13173/2 na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 19.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“, v lokalite Na Vtáčniku č.44, na pozemku parc. č. 18052/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, katastrálne územie Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 15.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch parc. č. 18052/16 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici Pionierska 13 v Bratislave na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. 12100/140 a 22005/17 v katastrálnom území Nové Mesto 11.11.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore