Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 na prízemí bytového domu so súp. č. 10097 na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“ na so súpisným číslom 49, na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach Vidlicovej a Cesta na Kamzík v Bratislave 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“, na pozemkoch v registri „C“ parc.č. 12694, 12696, 12697/1, 12697/2, 12697/3, 12699/1, 12699/2, 12695/7, v registri „E“ parc.č. 12698,12697,12695,12694,12693 v k.ú. Nové Mesto 24.11.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - pozemok parc. č. 17090/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 1516 na Bojnickej ul. v Bratislave 23.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 41 a spoločných priestoroch“ v bytovom dome so súp. č. 1138, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto, na Smikovej ul. č. 1 v Bratislave 22.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu so súpisným č. 12388 na Klenovej č. 7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v kat. území Vinohrady 21.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu, súpisné č. 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 - vchod č. 63 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 919/2017/UKSP/POBA-UR-13, "Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", k. ú. Nové Mesto 14.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov do podkrovia, bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania : "Obytný súbor Panoráma - Koliba" na pozemkoch parc. č. 4883/1, 4883/2 a 4884 v katastrálnom území Vinohrady 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Park pod Kolibou" na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2 v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73" na pozemku pare. č. 12288 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom “Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu Sibírska 53-65 Bratislava" na pozemkoch parc.č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 Sibírska ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 02.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore