Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42-48A v Bratislave, súpis. č. 3261 na pozemkoch parc. č. 13440/13,22,23,24,25 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“ na pozemku parc. č. 13173/2 na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 19.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“, v lokalite Na Vtáčniku č.44, na pozemku parc. č. 18052/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, katastrálne územie Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 15.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch parc. č. 18052/16 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici Pionierska 13 v Bratislave na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. 12100/140 a 22005/17 v katastrálnom území Nové Mesto 11.11.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN,“ na ul. Vajnorská, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN – VNK a TS,“ na ul. Vajnorská, na pozemku parc. č. 13635/3 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ na pozemku parc. č. 5930/14 a odstavných státí na pozemku parc. č. 5390/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.11.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 05.11.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 07.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova – ihrisko s prírodnou trávou (tréningové ihrisko č. 2) 31.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere „Mierová kolónia“ 30.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Hrdličkova č. 34 – stavebné úpravy“, súp. č. 2611, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, v katastrálnom území Vinohrady, na Hrdličkovej ul. č. 32, 34, vo vchode č. 34, v Bratislave 30.10.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Obnova bytového domu Sibírska 46 a 48“ na ulici Sibírska 46 a 48 v Bratislave, súpis. č. 1617 na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ pre miestny rozvod plynu na pozemkoch parc. č. 21968/2, 11436/1. 11436/10 , 11436/18 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave a pozemku parc.č. 22178/1 katastrálne územie Ružinov 22.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 15115/96, 15115/1, 15115/117, 13633/18, 13633/16, 13633/17, 13630, 17029/1, 13605/32, 13605/4 21.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13443/229, 13443/228, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169, 13443/225, 13443/226 v katastrálnom území Nové Mesto 21.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ na pozemku parc. č. 4886/2, 4866/48, 4859/1, 4897/3, 4897/2, 4846, 4858,4824/1,v katastrálnom území Vinohrady 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211.5.2 Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia (verejné) a SO 211.5.3 Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov“, ktoré sú súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore