Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu 25-27“, na Peknej ceste 25-27 so súp. číslom 2560 na Peknej ceste č. 25-27, na pozemku parc. č. 18996/2 v katastrálnom území Vinohrady 19.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere-vymedzené východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do admin. budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, ŽS NM Predmestie 18.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Polyfunkčný bytový dom Račianska, SO 01 - príprava územia a asanácie", parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20 k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“ so súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve žiadateľa MERIUS, a.s., parc. č. 15115/7, katastrálne územie Nové Mesto 16.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 20.10.2017: “SO 10.1 – Dočasná upokojená komunikácia“, v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 03.11.2017: “SO 10.1 – Dočasná upokojená komunikácia“, v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc. č. 17090/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 1516, Bojnická ul. 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rodinný dom" na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 09.10.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prestavba podkrovia bytového domu“ na Vajnorskej 49-51 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12212 v katastrálnom území Nové Mesto 09.10.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom" na pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Riazanskej ulici v Bratislave 09.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozem. parc. č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 v registri KN E, v k.ú. Vinohrady, Sliačska a Frankovská ul. 09.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby:" INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž " na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave 06.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete: „FTTC LIMBOVA - 0288BR, Bratislava - Na Revíne – 1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA VELKEHO – 0010BR, optické pripojenie“, k. ú. Vinohrady a Staré Mesto 06.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„4 byty – vstavba a nadstavba bytového domu“ so súpisným č. 10644, na pozemkoch parc. č. 11269 a 11263/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na Kalinčiakovej ul. č. 13 v Bratislave 03.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác - „Oprava svetlíka“, na fasáde bytového domu so súpisným číslom 1638, na pozemkoch parc. č. 11796/3 a 11796/4, v katastrálnom území Nové Mesto, na Piešťanskej ul. č. 1 - 3 v Bratislave 03.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Biely kríž “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Jelšová “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou na Chrasťovej ul." k. ú. Vinohrady - doposlanie oznámenia o začatí odvolacieho konania účastníkovi konania - Ing. Galvánek 29.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore