Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Dovybavenie rodinného domu –garážový prístrešok“, na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Oporné múry“ na pozemku parc. č. 18052/28 v katastrálnom území Vinohrady na Sovej ulici v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obytný súbor GRAND KOLIBA" na pozemkoch parc.č. 4842, 4832, 4828, 4829, 4845/1, 4845/8, 4845/9, 4824/1, 4824/36, 4824/4, 4824/33, 4824/34 v katastrálnom území Vinohrady, ul. Frankovská v Bratislave 27.11.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy garáží pre DHZ Bratislava-Staré Mesto“ na Žilinskej ulici 1, na pozemku parc. č. 7592/24 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 26.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom a oplotenie“, miesto stavby: parc. číslo 4690/3, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania: nebytové obchodné priestory č. 37, 38 na prízemí stavby Urban Residence, Račianska 26D, Bratislava – Polyfunkčný bytový dom AII, na „ázijské bistro“ 24.11.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom "FO_BA_prípoj. zákazníka_Corpsec" na pozemkoch reg. C-KN 11715/4, 21968/2 a 21969/1 v lokalite Kutuzovova/Vajnorská ul. v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Nová Vlárska", líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. 19470/8, 63, 66, 67,69, 372, 373, 386, 388, 387,434, 450, 470, 471 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Cakov 1“, líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. parc. č.: 4866/37,4866/1, 4866/50, 4866/38, 4866/39, 4866/40, 4866/41, 4866/42, 4866/20, .. k. ú. Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania- nový termín: „Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. posch. BD na u. 29. augusta č. 11/c v Bratislave, so súp. č. 2263, k. ú. Staré Mesto 20.11.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení návrhu na územné rozhodnutie: „Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“, budova súp. č. 1551 na pozemkoch parc. č. 11462/5, prístavba na pozemkoch 11462/1 a 11462/43 a aj nad parc. č. 21966/11 (reg. E č. 11462/3, k. ú. Nové Mesto 19.11.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 11929/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská", na pozemkoch parc. č.13061/2,prípojky na inžinierske siete aj na parc.č.13061/1, 13061/5 a parc. č. 22063 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení územného konania o stavebnej uzávere “ Horná mlynská dolina“, lokalita: Horná mlynská dolina a Kamzík, Katastrálne územie: Vinohrady 13.11.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská" na pozemkoch: parc. č. 13061/2,prípojky na inžinierske siete aj na parc.č.13061/1, 13061/5 a parc.č. 22063 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný pbjekt "SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu", stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 11.11.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. v Bratislave“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 09.11.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
BA_Nové Mesto, Jaskový rad, NNK", SO 01 NN káblové vedenie, líniová stavba – NN prepojenie, na pozemku reg. C-KN parc.č. 21,668/3 – Jaskový rad, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10, 6352/11, 6352/12, k. ú. Vinohrady 09.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor, ktorý sa nachádza na 1.NP bytového domu na Šancovej ulici č. 59-63, súpisné číslo budovy 3568, na pozemku parc. č. 11439 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislava 09.11.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore