Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13443/229, 13443/228, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169, 13443/225, 13443/226 v katastrálnom území Nové Mesto 21.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ na pozemku parc. č. 4886/2, 4866/48, 4859/1, 4897/3, 4897/2, 4846, 4858,4824/1,v katastrálnom území Vinohrady 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211.5.2 Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia (verejné) a SO 211.5.3 Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov“, ktoré sú súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211 Obslužná komunikácia“, je súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete“ GRAND KOLIBA“ 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu„ na pozemkoch parc. č. 11570 v katastrálnom území Nové Mesto na ulici Mestskej 2,4,6, Sadovej 1, Vajnorskej 27,29,31, Tehelne 2 v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prístrešok a oplotenie na pozemku na parc.č. 6128/54 na Guothovej ul. v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6 a 4439/10 na Burgundskej ul.č. 1/A, súpisné č. 13423 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul., na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 reg. „C“ (prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 19387/1, 22304/1) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava“ na Podnikovej ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.10.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ bytu č. 16, na 5. poschodí bytového domu na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave, so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 13184/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 2382 01.10.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom EXTEMPORE na pozemkoch reg. KN-C parc. č. 4439/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 23054/2, katastrálne územie Nové Mesto, na ul. Stará Vajnorská v Bratislave 30.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie hygienických závad v byte č.6, bytového domu so súpisným číslom 1666 na Ovručskej 2-4 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11806/1, 11806/2, v katastrálnom území Nové Mesto 30.09.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Ľubľanská 4-10“, na pozemku parc. č. 11822/1-4, v katastrálnom území Nové Mesto 30.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava ležatej kanalizácie bytového domu na ul. Gorkého 13-15“ so súpisným číslom 200 na ul. Gorkého v Bratislave, na pozemku parc. č. 107/1, v katastrálnom území Staré Mesto 26.09.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania- nový termín: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14 so súp. č. 1349, parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1 a 3 so súp. č. 67, parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112, parc. č. 11261/1 v k. ú. Nové Mesto Bratislava 24.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore