Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 401 – Areálové spevnené plochy“ v rámci stavby „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ v areáli firmy Protetika na Bojnickej ul. 10 v Bratislave na pozemku parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70, katastrálne územie Nové Mesto 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“, lokalita Koliba - Vtáčnik, na ulici Sovia, na pozemku parc. č. 18052/32 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Biely kríž 12.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výmena výťahov bytového domu na Račianskej 79 10.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom Račianska 07.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, na pozemkoch parc. č. CKN 19470/341, 19470/342 v katastrálnom území Vinohrady, na Vlárskej ul. v Bratislave 26.11.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11, súpis. č. 18, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom Riazanská 48-50, Bratislava“, na pozemkoch parc.č. 12272/1,/2, na Riazanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 22.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete: „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 22.11.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO – 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod), na pozemkoch parc. č. 4875/4, 4875/5, 4875/1, 4875/2, 4881/1, 4884/1, 4883/4 a 4883/5 v k. ú. Vinohrady, ktorý je súčasťou stavby "Park pod Kolibou" na Tupého ulici v Bratislave 22.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nebytová budova“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 21.11.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete: „D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie “ na ul. Pri Starej prachárni na pozemkoch par. č. 11276/2, 11276/36, 11276/4 v k. ú. Nové Mesto a pozemkoch parc. č. 21949/3, k. ú. Nivy 21.11.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ rámci stavby „Bytový dom Biely kríž“ na Skalickej ulici v Bratislave na pozemku parc.č. 13174/3, 13174/4, 13174/31, 13174/32, 13177/8 katastrálne územie Nové Mesto 21.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výlez na strechu bytového domu Legionárska č. 7, 831 04 Bratislava“ so súpisným číslom 10631, na ulici Legionárska 3, 5, 7 v Bratislave, umiestnenej na pozemkoch s parcelnými číslami 10378, 10383 a 10384 v katastrálnom území Nové Mesto 20.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba s názvom: „Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“ so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie reklamnej stavby - 2 ks osvetlené, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A, 9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore