Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena mena a priezviska

Čo vybavíte

Matričný úrad Bratislava-Nové Mesto vykoná zmenu mena alebo priezviska na ktoré nie je potrebné povolenie ak je narodenie alebo uzavretie manželstva zapísané na našej matrike, a to v nasledujúcich prípadoch:
MENO: PRIEZVISKO: INÉ ŽIADOSTI: Pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.
Na  zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný  súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. ( tzv. zložené priezvisko – otca i matky).

Potrebné doklady:
  • rodný list osoby, ktorá žiada o zmenu;
  • sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena);
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená);
  • úmrtný list manžela (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova);
  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu;
  • doklad o štátnom občianstve SR (nahrádza platný občiansky preukaz alebo cestovný pas);
  • verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu (ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občana SR, ktorý je súčasne aj občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno/priezvisko, ktoré je v súlade s právnym poriadkom tohto štátu alebo tradíciou tohto štátu)
Platná právna úprava: Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 218
telefón: 02/49253 253


Posledná aktualizácia: 11.04.2022 13:54
Hore
Hore
Hore