Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena mena a priezviska

Čo vybavíte

Matričný úrad Bratislava-Nové Mesto vykoná zmenu mena alebo priezviska na ktoré nie je potrebné povolenie ak je narodenie alebo uzavretie manželstva zapísané na našej matrike, a to v nasledujúcich prípadoch:
MENO: PRIEZVISKO: INÉ ŽIADOSTI: Pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.
Na  zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný  súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. ( tzv. zložené priezvisko – otca i matky).

Potrebné doklady: Platná právna úprava: Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 218
telefón: 02/49253 253


Vytvorené: 11.01.2012 09:55, Borčin Ján