Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
13.06.2023 -
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby      do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.


Informácia pre voliča
Informácia pre voliča - právo voliť

Žiadosť o vydanie prenosného hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie prenosného hlasovacieho preukazu môžete poslať poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, alebo mailom na adresu podatelna@banm.sk najneskôr do 8.9.2023.

Informácie o vydávaní hlasovacích preukazov na tel. číslach 02/49 253 214, 02/49 253 408.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie
Elektronická registrácia pre voľby poštou zo zahraničia
Zoznam okrskov a k nim prislúchajúcich miestností
Zostava vchodov
Hlasovacie lístky pre voľbu poštou
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vyžrebované čísla politických strán, politických hnutí a koalícií
Voľba poštou + žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2023
Okrsková volebná komisia
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR 2023
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 

U koho vybavíte

Referát organizačný
telefón: 02/49 253 214, 02/49 253 408
e-mail:
podatelna@banm.sk

 

Kedy vybavíte

 

 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
   


Vytvorené: 22.09.2023 10:51, webman
Hore
Hore
Hore