Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska ulica č. 7,9,11 v Bratislave„ na pozemkoch parc. č.11918/5, 11919/1, 11919/2 na Sibírskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 29.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „Nebytová budova“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 28.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výlez na strechu bytového domu Legionárska 3,5,7, 83104 Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 10378, 10383, 10384 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytový dom Budyšínska 3 Bratislava", na pozemkoch parc. č. 11309/1, 11309/2, 11309/3, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla – plynová kotolňa, Bytový dom Pri Starej prachárni 13-15,“ ktorá sa nachádza v samostatne vetranom priestore v suteréne bytového domu na ul. Pri Starej prachárni 13-15 na pozemku parc. č. 11276/8 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - 1 ks neosvetlenej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia na Sliačskej ul. v Bratislave, parc. č. 19228/8, katastrálne územie Vinohrady 28.01.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Výmena výťahov bytového domu" na Račianskej 79 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Frankovská VNK" na pozemkoch parc. č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, Bratislava 24.01.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania: „REKREAČNÁ CHATA - NOVOSTAVBA“ v lokalite Vtáčnik, na pozemkoch parc. č. 18052/12, 18052/74 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 23.01.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytových domov, Stromová 19-21 a 23-25“ so súpisným číslom 2673, 2675 a 2676 umiestenej na pozemku parc. č. 5722 a 5718/1, v katastrálnom území Vinohrady 22.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava,“ so súp. č. 5, na ul. Jiskrova č. 1, 3, na pozemkoch parc. č. 10389/1, 10390/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 22.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Francúzske okno,“ v byte č. 9, na 4. p. bytového domu so súp. č. 1512, na ul. Račianska č. 41 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11825/2, katastrálne územie – Nové Mesto 22.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"FTTH_BA_ KBV_Nobelova 1" na pozemkoch parc. č. 13443/20,30,35,36,155,178 a 179 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 22.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Ľubľanská 4-10, Bratislava“ so súpisným číslom 1653, na Ľubľanskej ulici v Bratislave, na pozemku parc.č. 11822/1-4, v katastrálnom území Nové Mesto 22.01.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Janoškova 4-6, Bratislava“ so súp. č. 849, na pozemku parc. č. 12840/1, 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11 v Bratislave“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto 15.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 15-17, Bratislava“ so súp. č. 113, na pozemku parc. č. 11300/4 v katastrálnom území Nové Mesto 14.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Výmena výťahov a vytvorenie novej výťahovej stanice” v bytovom dome so súpis. č. 1527 na Račianskej ulici č. 81, 83 a 85 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 14.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“, na Bojnickej ul. č. 10 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 v katastrálnom území Nové Mesto 14.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore