Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Sibírska 53-­65 Bratislava“, na Sibírskej ul. č. 53-­65 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“ na Družstevnej ulici č. 4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc. č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bellavita Residence“ bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15 v katastrálnom území Vinohrady 05.01.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Vstavba bytov do podkrovia," bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa), ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," , k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením na stavebný objekt SO 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod a PS E2.3 Doplnenie technológie) na pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0172 Spevnené plochy pre administratívnu budovu Sitno, ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Jeséniova 12-16, Bratislava“ so súpisným č. 2327, na pozemku parc. č. 7022/2, 7022/3, 7022/7 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí územného konania stavby: „Zariadenie sociálnych služieb“ pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 19.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 18.12.2017 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“, so súp.č.1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02 Zatep. a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy 14.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu so súpisným číslom 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 – vo vchode č. 63, v Bratislave 13.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - "Obnova bytového domu NOVÁ DOBA III.“ so súpisným číslom 1358, umiestenej na pozemku parc. č. 15123/2, v katastrálnom území Nové Mesto 08.12.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ 07.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore