Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 25.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4848/2,4,5 v katastrálnom území Vinohrady 25.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojka NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstúpenie odvolania „ Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 13.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO – 08 Komunikácie a spevnené plochy a SO – 09 Rekonštrukcia a úprava chodníka“ na Sliačskej ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4779, 4778, 4777, 4776 a 22296/8 katastrálne územie Vinohrady v rámci stavby „ Rodinný dom s kaviarňou” 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis .č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia podkladov k vydaniu stavebného povolenia – Odpoveď „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto 11.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 11.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania „Dva rodinné domy“, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto na Gavlovičovej ul. č. 2 v Bratislave 11.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Spevnené plochy pre administratívnu budovu Sitno, ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," na pozemkoch parc. č. 11281/1,2,3,4,5,6,15,16,17 a parc. č. 15125 (ul. V.Tegelhoffa), 21956 (Príkopova ul.) 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia - „Sanácia a doplnenie zateplovacieho systému obvodového plášťa a obnova bytového domu Nobelova 42-48A, Bratislava “ na pozemkoch parc. č. 13440/13, 13440/22, 13440/23, 13440/24 a 13440/25 v k. ú. Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“, parc. č. 11309/1, 11309/2, 11309/3, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 07.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene“, v nebytovom priestore č. 12-906a na 1. NP bytového domu so súp. č. 1636, na pozemku parc. č. 11924/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. J.C. Hronského č. 20 v Bratislave 07.06.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Bartoškova č. 7,“ parc. č. 11304/5 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Športová ul. č. 1 a Bartoškova ul. č. 4, Bratislava,“ na pozemkoch parc. č. 11299/4, 7 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie konania vo veci zmeny v užívaní stavby: „Nebytový priestor č. 209“ na 2. poschodí bytového domu na Račianskom mýte č. 1/A v Bratislave, súpisné č. 10990, na pozemku parc. č. 11903/222 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavba Budyšínska 3“, so súpisným číslom 76 na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 na prízemí bytového domu so súp. č. 10097 na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01B Asanácia žeriavových dráh a zvyškov stavieb, SO 01C Asanácia komína“, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto na pozemkoch parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20 07.06.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„REKREAČNÁ CHATA - NOVOSTAVBA“ v lokalite Vtáčnik, na pozemkoch parc. č. 18052/12, 18052/74 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore