Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2962/1, 2778/201, 1411, 1491/4 a 2922 v kat. ú. Dúbravka 29.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6017 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 07.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks čerešne vtáčej rastúcej na pozemku registra "C" KN p. č. 5384, k. ú. Vinohrady na Ďumbierskej ul. v Bratislave 07.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub14 ks stromov a 12 ks kríkových skupín, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 5948/3, 4, 6, 11, 12, 13, 5, 10, 9 v kat. ú. Vinohrady – Bárdošova ul. č. 33 23.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9739/2 a č. 9739/40 v kat. ú. Nivy na Košickej ulici v Bratislave 18.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18226/4 v k. ú. Vinohrady na Bellovej ul. v Bratislave 18.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom neurčitého počtu drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13598/1, k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 10.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 28 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú. Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/2, k. ú. Nové Mesto na Družstevnej ulici v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11476/21, k. ú. Nové Mesto a pozemku registra „E“ UO parc. č. 21996/1 k. ú. Nové Mesto na Kominárskej ulici v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6718/11 v k. ú. Vinohrady na Hornej Vančurovej ul. v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks líp malolistých, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 18254/8 a 18252/1, k. ú. Vinohrady na Bellovej ul. v Bratislave 23.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 140 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/4 a 13434/2, k. ú. Nové Mesto, na Podnikovej ulici v Bratislave 22.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 13 ks topoľov čiernych pyramidálnych, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p.č. 12205/1 a 12205/3 v k.ú. Nové Mesto 21.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13066/27, k. ú. Vinohrady, vo dvore bytového domu na Varšavskej ul. č. 24 v Bratislave 20.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11276/15, k. ú. Nové Mesto, na Trnavskej ulici v Bratislave 20.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/40, k. ú. Vinohrady, na Klenovej ulici v Bratislave 08.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19240/2, k. ú. Vinohrady, v areáli vodojemu na Jedenástej ul. v Bratislave 23.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks náletových drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/27 v k. ú. Vinohrady na rohu Stromovej a Jakubíkovej v Bratislave 23.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 22 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5440/13, 5440/23, 5440/27, 5440/18, 5440/21 a 5440/28 v k. ú. Vinohrady na Vlárskej ul. v Bratislave 19.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore