Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Šiesty park za osem rokov! Nové Mesto modernizuje Ľudové námestie

Šiesty park za osem rokov! Nové Mesto modernizuje Ľudové námestie
22.05.2018 - Park na Ľudovom námestí v bratislavskom Novom Meste už čoskoro dostane vynovený vzhľad. Mestská časť v týchto dňoch rozbehla jeho rekonštrukciu. „Je to šiesty park, ktorý v Novom Meste obnovíme, alebo vytvoríme za posledných osem rokov,“ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý s tým, že náklady na rekonštrukciu parku sú 230 tisíc eur. Revitalizácii parku predchádzala séria verejných diskusií a pripomienkovania zo strany miestnych obyvateľov. „Architekt pôvodne navrhoval výraznejšie zmeny v podobe parku. Z diskusií však vyplynulo, že ľudia chcú pomerne konzervatívnu obnovu parku bez veľkých zmien,“ vraví miestna poslankyňa Andrea Vítková.
V parku bude ošetrených 46 jestvujúcich stromov a pribudne 42 nových stromov, pričom sadiť sa majú najmä dlhoveké, odolné dreviny. Navrhnuté sú aj nové kvetinové záhony s viac ako 450 rastlinami, ktoré tvoria najmä trvalky a ruže. V rámci rekonštrukcie pribudnú nové lavičky a nové osvetlenie, ktorého cieľom je zníženie svetelného smogu v tejto lokalite. Podobne, ako pri vybudovaní nových parkov Gaštanica na Kolibe a Jama na mieste bývalého cyklistického štadióna, súčasťou revitalizácie parku na Ľudovom námestí sú vodozádržné opatrenia, na podporu zachytávania dažďových i závlahových vôd ku drevinám. Dažďová voda zo strechy kontajnerového stojiska na kraji parku bude odvedená do vsakovacej jamy a strecha stojiska bude mať zelenú vegetačnú stenu. Chodníky a spevnené plochy budú tvorené čiastočne priepustnou prírodnou a betónovou dlažbou so škárovaním z prírodného piesku. Pri rekonštrukcii fontány mestská časť počíta s tým, že bude zavlažovaná vodou z vlastnej studne.

Čítajte aj: https://www.banm.sk/revitalizacie-zelene-v-parku-na-ludovom-namesti/


Vytvorené: 22.05.2018 14:37, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore