Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Parlamentné voľby 2020. O voľbu poštou treba požiadať do 10. januára, o prenosný hlasovací preukaz do 10. februára

Parlamentné voľby 2020. O voľbu poštou treba požiadať do 10. januára, o prenosný hlasovací preukaz do 10. februára
25.11.2019 - V sobotu 29. februára 2020 sa budú na Slovensku konať voľby do Národnej rady SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Voliť budú môcť občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
V prípade, že nebudete doma a chcete sa zúčastniť volieb, dávame vám do pozornosti dôležité termíny. O prenosný hlasovací preukaz, ktorý vám umožní voliť kdekoľvek na Slovensku, môžete požiadať najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb – t.j. žiadosť o jeho vydanie treba doručiť Miestnemu úradu na Junáckej č. 1 do 10. februára 2020.
V prípade, že budete v čase parlamentných volieb v zahraničí, je potrebné požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. V tomto prípade tak treba urobiť najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb – teda do 10. januára 2020. Obec následne zašle voličovi najneskôr 35 dní pred voľbami na adresu miesta pobytu v cudzine obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.
Všetky potrebné informácie o voľbách do NR SR, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke: http://www.banm.sk/parlamentne-volby-2020/. Ak potrebujete vedieť viac, kontaktujte organizačné oddelenie miestneho úradu: 02/ 49 253 233, -367 (https://www.banm.sk/oddelenie-organizacne-a-evidencie-obyvatelov/)
 


Vytvorené: 25.11.2019 14:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore