Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Rešetkova 6


Rešetkova 6
831 03 Bratislava
tel: 02/44 371 828
fax:
email: resetkova@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk/msresetkova/index.htm

Materskú školu riadi: Zdenka Vajdová
Vedúca jedálne: Dagmar Czafiková, 02/44 373 941, jedalen@zsceska.sk

Počet tried: 3
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 56
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Zameriava sa na športové aktivity, pohybovú a environmentálnu výchovu. Deti sa oboznamujú aj s prácou s PC a IT (interaktívna tabuľa). Materská škola ponúka rôzne ďalšie aktivity: výučbu anglického jazyka, korčuľovanie, školu v prírode, tanečný a výtvarný krúžok, divadelné predstavenia, výlety, akcie s rodičmi atď.
V rámci rekonštrukcie boli zrekonštruované sociálne zariadenia. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Česká 10
Hore
Hore
Hore