Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Rešetkova 6


Rešetkova 6
831 03 Bratislava
tel: 02/44 371 828
fax:
email: resetkova@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk/msresetkova/index.htm

Materskú školu riadi: Anetta Miertušová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 02/44 371 828
Vedúca jedálne: Mária Lehutová, 02/44 373 941, jedalen@zsceska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2018/2019: 56
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Profil škôlky:

Zameriava sa na športové aktivity, pohybovú a environmentálnu výchovu. Deti sa oboznamujú aj s prácou s PC a IT (interaktívna tabuľa). Materská škola ponúka rôzne ďalšie aktivity: výučbu anglického jazyka, korčuľovanie, školu v prírode, tanečný a výtvarný krúžok, divadelné predstavenia, výlety, akcie s rodičmi atď.
V rámci rekonštrukcie boli zrekonštruované sociálne zariadenia. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Česká 10
Hore
Hore
Hore