Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Česká 10


Česká 10
831 03 Bratislava
tel: 02/44 372 631, 0902 225 165
email: zsceska@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk

Riaditeľka školy: RNDr. Elena Moravčíková  02/44 372 631, riaditel@zsceska.sk
 

Profil školy:

Náš školský vzdelávací program kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy.Škola je vhodná pre deti s hudobným aj športovým talentom. V škole pôsobí hudobné oddelenie Základnej umeleckej školy so sídlom na Hálkovej ulici, volejbalová prípravka dievčat Slávia UK Bratislava a Džudo klub Slávia STU Bratislava. Anglický jazyk sa žiaci učia od 1. ročníka, ako druhý cudzí jazyk od 7. ročníka máme nemecký jazyk .

Dlhodobým zámerom školy je modernizácia vyučovacieho procesu a podpora vyučovania pomocou moderných informačno-komunikačných technológií. Vyučovací proces je obohatený o rôzne preventívne programy v spolupráci s políciou SR, ministerstvom vnútra, CPP, o školu v prírode, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, kurz korčuľovania, tematické exkurzie a školské výlety, návštevy divadiel, koncertov, hvezdárne, knižnice,...
Iniciatívne sa zapájame do rôznych aktivít a projektov organizovaných pre školy. Žiaci majú k dispozícii aj dobre vybavenú školskú knižnicu a posilňovňu.
V škole pracuje školský podporný tím, máme výbornú spoluprácu s CPP na Vajnorskej ulici a úzko spolupracujeme aj s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave.

2% 

ZŠ Česká 10
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri základnej škole
Adresa sídla: Česká 10, 831 03 Bratislava
IČO: 173 196 170 911

Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% :
zakúpenie učebných pomôcok doplnenie PC techniky
Tlačivo na stiahnutie:
www.zsceska.sk

MŠ Rešetkova 6
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole
Adresa sídla: Rešetkova 200/6, 831 03 Bratislava
IČO: 173 196 172 842
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk

MŠ Osadná 5
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole
Adresa sídla: Osadná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 173 196 172 843
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk

 


Súčasti základnej školy:
EP - MŠ pri ZŠ, Osadná 5 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Česká 10
EP - MŠ pri ZŠ Rešetkova 6, Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Česká 10

Hore
Hore
Hore