Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Legerského 18


Legerského 18
831 02 Bratislava
tel: 02/44 252 013
fax:
email: legerskeho@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/legerskeho/

Materskú školu riadi: Mgr. Katarína Kleinová, 02/44 252 013, legerskeho@sibirska.sk
Vedúci jedálne: Dušan Filipovič, 02/44 251 091, jedalen@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 84
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Zameraná na rozvoj predčitateľskej a literárnej gramotnosti, zdravého životného štýlu,  dopravnú výchovu. Organizuje pre deti divadelné a kúzelnícke predstavenia, výlety do prírody, jazdenie na poníkoch, športové podujatia, turistiku, atletiku, bicyklovanie, výcvik plávania, korčuľovania, školu v prírode, výchovné koncerty, výstavy tvorivosti detí atď.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39
Hore
Hore
Hore