Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Legerského 18


Legerského 18
831 02 Bratislava
tel: 02/44 252 013
fax:
email: legerskeho@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/legerskeho/

Materskú školu riadi: Eva Hornáčková, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 02/44 252 013
Vedúca jedálne: Mária Šajgalíková, 02/44 251 091, jedalen@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 88
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Zameraná na rozvoj predčitateľskej a literárnej gramotnosti, zdravého životného štýlu,  dopravnú výchovu. Organizuje pre deti divadelné a kúzelnícke predstavenia, výlety do prírody, jazdenie na poníkoch, športové podujatia, turistiku, atletiku, bicyklovanie, výcviky plávania, korčuľovania, škola v prírode, výchovné koncerty, výstavy tvorivosti detí atď.
Materská škola prešla rekonštrukciou. Budova dostala novú strechu, zateplili strop. Staré nevyhovujúce okná boli vymenené za nové plastové. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39