Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Materská škola Legerského 18


Legerského 18
831 02 Bratislava
tel: 02/44 252 013
fax:
email: legerskeho@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/legerskeho/

Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0911 085 050, sunavcova@sibirska.sk; pionierska@sibirska.sk
Vedúca jedálne: Dušan Filipovič, 02/44 251 091, jedalen@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2018/2019: 87
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Profil škôlky:

Zameraná na rozvoj predčitateľskej a literárnej gramotnosti, zdravého životného štýlu,  dopravnú výchovu. Organizuje pre deti divadelné a kúzelnícke predstavenia, výlety do prírody, jazdenie na poníkoch, športové podujatia, turistiku, atletiku, bicyklovanie, výcvik plávania, korčuľovania, školu v prírode, výchovné koncerty, výstavy tvorivosti detí atď.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39