Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

jún 2011

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Komisia sociálnych vecí a bývania

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémyVytvorené: 18.04.2011 18:03,
Hore
Hore
Hore