Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Komisie pre volebné obdobie 2010-2014

KOMISIE MZ - ZOZNAM ČLENOV - PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2010-2014

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen Ing. Branislav Feješ 0903 622 226 fejes.branislav@gmail.com
člen Mgr. Marek Bobák 0903 242 405 marek.bobak@d-d.sk
predseda Ing. Anna Jánošová 0903 455 905 zorno123@gmail.com
podpredseda MUDr. Pavol Dubček 0911 778 717 pavoldubcek@gmail.com
člen-odborník JUDr. Gabriel Debnár 0905 600 857 -
člen-odborník Mgr. Ľubica Križanová 0903 918 250 lubica.krizanova@chello.sk
člen-odborník Ing. Oľga Nemetzová 54 77 33 40 o.nemetzova@zoznam.sk
zapisovateľka Ing. Valéria Náglová 49 253 372 up@banm.sk

Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen Ing. Katarína Augustinič 0907 989 023 katarina.augustinic@gmail.com
člen Ing. Pavol Galamboš 0905 506 555 palko92@gmail.com
člen Ing. Marián Vereš 0911 453 807 maros.veres@gmail.com
člen Ing. Stanislav Winkler 0905 216 675 stanislav.winkler@gmail.com
člen Mgr. Edita Pfundtner 0904 165 605 edita.pfundtner@post.sk
predseda Ing. Jozef Bielik 0948 308 758 jozef.bielik.poslanec@gmail.com
podpredseda   Peter Ágoston 0903 700 845 peteragoston@yahoo.com
člen-odborník   Daniel Hudec   hudecc@chello.sk
člen-odborník Ing. Pavol Kudroň 0908 856 755 -
člen-odborník Ing. Mikuláš Kulcsár 0918 495 456 kulcsarova@chello.sk
člen-odborník Ing. Katarína Liptáková 0903 725 110 liptakova.katarina@slposta.sk
člen-odborník Ing. Adriana Petríková 0907 892 866 a.petrikova@lmm.sk
člen-odborník   Alena Rybáriková 0905 228 804 rybarikova.alena@gmail.com
zapisovateľka   Katarína Nagyová 49 253 227 rozpocet@banm.sk

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen Ing. Anna Jánošová 0903 455 905 zorno123@gmail.com
predseda   Dagmar Arvayová 0904 566 447 dagmararvay@gmail.com
podpredseda Mgr. Marek Norovský 0908 544 850 m.norovsky@gmail.com
člen-odborník Mgr. Zuzana Bačiak-Masaryková   -
člen-odborník Mgr. Marianna Haliaková-Mašátová 0903 253 311 m.haliakova@gmail.com
člen-odborník Ing. Jana Tenková 0904 755 919 jtenkova@vub.sk
člen-odborník   Peter Zápražný 0917 811 814 info@iqcam.sk
zapisovateľ   Elena Hlivová 49 253 211 skolskyreferent@banm.sk

Komisia sociálnych vecí a bývania

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen JUDr. Richard Mikulec 0948 300 029 richard.mikulec@gmail.com
predseda Ing. Martin Bartoš 0911 616 688 bartos@energochemica.eu
podpredseda   Vladimír Margolien 0903 437 222 vladimir@margolien.sk
člen-odborník Bc. Edita Ferenczyová 0904 698 720 ferenczyova.edita@gmail.com
člen-odborník PhDr. Ľuboš Fiam 0904 662 310 lubos.fiam@gmail.com
člen-odborník   Silvia Manczalová 0903 710 661 silvia.manczalova@gmail.com
člen-odborník Ing. Katarína Kaducová 0949 305 949 kaducova.maria@stonline.sk
zapisovateľka   Vladislava Janovičová 49 253 529 socialne@banm.sk

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen   Peter Ágoston 0903 700 845 peteragoston@yahoo.com
člen   Peter Szusčík 0905 610 424 szuscik@dmpsteel.sk
predseda Ing. Andrea Vítková 0917 788 475 vitkova@stonline.sk
podpredseda Mgr. Dan Sládek 0905 200 032 sladek2012@gmail.com
člen-odborník Ing.,PhD. Anna Švecová 0911 332 949
0905 332 949
silvia.svecova@vsemvs.sk
člen-odborník JUDr. Jaroslav Málek 0903 448 820 malek.st@zoznam.sk
člen-odborník Ing. Ladislav Varga 0903 733 466 varga@domasro.sk
zapisovateľka   Elena Hlivová 49 253 211 skolskyreferent@banm.sk

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen Ing. Helena Bánska, CSc. 0915 833 006 hb.poslanec@centrum.sk
člen Ing. Július Jackuliak 0905 310 175 jackie@lucnica.com
predseda Ing. arch. Otto Novitzký 0903 781 660 novitzky@avantarch.sk
podpredseda Mgr. František Rácz 0915 435 349 racz@lt-ak.sk
člen-odborník Ing. Anna Dúžeková   duzek@chello.sk
člen-odborník   Viera Fiamová 0904 569 797 viera.fiamova@vszp.sk
člen-odborník Mgr. Vladimír Mikuš 0915 742 999 -
zapisovateľka   Kristína Štofková 49 253 555 investicne@banm.sk

Komisia mandátová

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen   Peter Ágoston 0903 700 845 peteragoston@eurograf.sk
predseda Mgr. František Rácz 0915 435 349 racz@lt-ak.sk
podpredseda JUDr. Richard Mikulec 0948 300 029 richard.mikulec@gmail.com
zapisovateľka   Júlia Červenková 49 253 367 organizacne@banm.sk

Komisia návrhová

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
predseda Ing. Jozef Bielik 0948 308 758 jozef.bielik.poslanec@gmail.com
zapisovateľka   Júlia Červenková 49 253 367 organizacne@banm.sk

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov MZ MČ B-NM

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
predseda Ing. Július Jackuliak 0905 310 175 jackie@lucnica.com
podpredseda Ing. Andrea Vítková 0917 788 475 vitkova@stonline.sk
člen   Dagmar Arvayová 0904 566 447 dagmararvay@gmail.com
člen Ing. Katarína Augustinič 0907 989 023 katarina.augustinic@gmail.com
člen MUDr. Pavol Dubček 0911 778 717 dubcek@post.sk
člen   Vladimír Margolien 0903 437 222 vladimir@margolien.sk
člen Mgr. Edita Pfundtner 0904 165 605 edita.pfundtner@post.sk
zapisovateľ Ing. Ján Dubravec 49 253 210 dubravec@banm.sk

Programová rada MČ Bratislava Nové Mesto pre Televízne vysielanie

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón E-mail
člen Ing. Katarína Augustinič 0907 989 023 katarina.augustinic@gmail.com
člen JUDr. Richard Mikulec 0948 300 029 richard.mikulec@gmail.com
člen Mgr. Dan Sládek 0905 200 032 sladek2012@gmail.com
člen Mgr. Marek Tettinger 02/49 253 424 hovorca@banm.sk
zapisovateľ Mgr. Ján Borčin 02/49 253 136 tlac@banm.skZápisnice z komisií MZVytvorené: 12.01.2012 20:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore