Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápisnice zo zasadnutia komisií 2010-2014


Miestne zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2010 - 2014 zriadilo:

Komisiu dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Komisiu finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
Komisiu územného plánovania, urbanizmu a výstavby
Komisiu pre školstvo a vzdelávanie
Komisiu sociálnych vecí a bývania
Komisiu pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy

Záznamy z rokovaní komisií :

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 Pripomienky posielajte na e-mailovu adresu organizacne@banm.sk


Vytvorené: 18.04.2011 17:59,
Hore
Hore
Hore