Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov
25.05.2023 -
Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni - každých 28 dní.Dôvodom zmeny je zefektívnenie zvozu – úspora financií a zníženie CO2.

Sprístupňovanie a distribúcia vriec

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň odvozu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto a vrecia musia byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Obyvatelia majú stále k dispozícii dostatočný počet vriec. V prípade potreby môžu vykladať aj viac vriec naraz. Aj tento rok OLO distribuuje vrecia priamo domov, a to od mája do konca novembra. Harmonogram distribúcie vriec v tomto roku nájdu obyvatelia na stránke https://www.olo.sk/distribucia-zltych-a-modrych-vriec-pre-rodinne-domy-v-roku-2023/

Harmonogram odvozu

Posledné odvozy podľa pôvodného intervalu budú realizované od 22. mája do 8. júna 2023. Harmonogram odvozu s novým intervalom platný od 5. júna 2023 je zverejnený na https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.


Vytvorené: 25.05.2023 10:05, webman
Hore
Hore
Hore