Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Začalo sa jarné upratovanie. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené od 9.00 do 16.30

Začalo sa jarné upratovanie. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené od 9.00 do 16.30
14.05.2020 - V Novom Meste sa dnes začalo jarné upratovanie. Až do 23. júna budú na viacerých miestach v Novom Meste pristavené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých budete môcť vyhodiť odpad a zbytočné veci z vašich domácnosti.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad.
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 9.00 h do 16.30 h.

Kde a kedy nájdete vo svojom okolí rozmiestnené kontajnery:

Teplická - pri garážach (Mladá Garda) - 14.5.2020
Biely kríž - námestie - 14.5.2020 
J.C. Hronského - pri garážach - 14.5.2020
Piešťanská - na rohu Sibírskej - 15.5.2020
Sibírska - na rohu Šuňavcovej - 15.5.2020 
Kraskova - na rohu Americkej - 19.5.2020 
Belehradská - na rohu Kováčskej - 19.5.2020 
Za kasárňou - pri trafostanici - 21.5.2020 
Tegelhofa - Príkopova pri ŠK - 21.5.2020
Sliačska - horná časť pod lesom - 21.5.2020 
Družstevná - Kalinčiakova pri vjazde - 26.5.2020 
Riazanská - dvor Pavlovská - 26.5.2020 
Ľudové nám. - pri parku - 28.5.2020 
Magurská - č. 3-5 - 28.5.2020 
Unitas,Šancova 23 - do dvora - 28.5.2020 
Cesta na Kamzík - parkovisko - 2.6.2020
Jahodová - podľa miesta - 2.6.2020 
Višňová - parkovisko - 2.6.2020
Na Revíne - malé parkovisko - 4.6.2020
Muštová - roh Horská (prvá križovatka od Sliačskej) - 4.6.2020 
Bellova - pri škole - 12.6.2020
Záborského - stojisko pri parkovisku - 12.6.2020
Koziarky - križovatka nad kovovýrobou - 12.6.2020
Odborárska - garáže pri ZŠ - 16.6.2020
L. Dérera - podľa voľného miesta - 16.6.2020 
Račianska - medzi Tescom a Europenziou - 16.6.2020 
Rozvodná - pri č. 11-13 - 17.6.2020 
Brečtanová - koniec ulice pri lese - 17.6.2020 
Horská - roh Jurská - 18.6.2020 
Mierová kolónia - Tylová ul. - 18.6.2020 
Nobelova - pri č. 42 - 23.6.2020 
Budyšínska - podľa voľného miesta - 23.6.2020 
Čsl.parašutistov - pri škôlke - 23.6.2020

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera: 
• Veľkoobjemový kontajner bude pristavený na stojisko v uvedený deň vždy od 9.00 a uloženie odpadu je možné len do 16.30 hodiny.
• Ukladať je povolené výlučne odpad z domácností, pričom pôvodca nadrozmerného odpadu (napr. skrine, váľandy) je povinný rozobrať ho na jednotlivé diely a uložiť priamo do kontajnera.
• Na dodržiavanie pravidiel a poriadku dohliadne zamestnanec EKO-podniku VPS.

Je zakázané uložiť do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti:
• chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
• lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
• stavebný odpad;
• recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
• odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely;
• auto plasty, pneumatiky;
• bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov.

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera


Vytvorené: 14.05.2020 11:42, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore