Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Bratislave

03.08.2017 - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 03. 08. 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Bližšie informácie


Vytvorené: 03.08.2017 12:19, webman
Hore
Hore
Hore