Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Verejná diskusia ku Komunitnému plánu sociálnych služieb

24.04.2017 - Vážení občania, vážené organizácie, pozývame vas na verejnú diskusiu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb MČ Bratislava - Nové Mesto na roky 2017 - 2021, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2017 (pondelok) o 14.00 hod. na 6. poschodí miestneho úradu. V prípade, že máte pripomienky k dokumentu, ktorý určuje priority rozvoja sociálnych služieb poskytovaných mestskou časťou, môžete ich prediskutovať osobne s predstaviteľmi mestskej časti a zhotoviteľmi komunitného plánu. Tesíme sa na vás. 


Vytvorené: 24.04.2017 12:33, webman
Hore
Hore
Hore