Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Veľkokapacitné kontajnery v Novom Meste - Harmonogram jar 2024

Veľkokapacitné kontajnery v Novom Meste - Harmonogram jar 2024
31.01.2024 -

Mestská časť Nové Mesto už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Novomešťanov a Novomešťanky najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Tohtoročné jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Novom Meste uskutoční od 9. apríla do 14. mája.

Kontajnery budú dostupné trikrát týždenne - s pevným časovým oknom od 10:00 hod. do 17:30 hod. Uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera sa uskutočňuje pod dohľadom zamestnanca EKO-podniku verejnoprospešných služieb, ktorý odoprie uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti, ak ide o nevyhovujúci odpad.

Čo do kontajnera patrí? Výlučne spáliteľný odpad ako napr. nábytok, skrine, postele, koberce, podlahoviny.


Do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti je zakázané uložiť:

Elektrické, elektronické a plynové spotrebiče lieky, chemické látky, oleje, akumulátory, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a pod., stavebný odpad, auto plasty, pneumatiky, recyklovateľný odpad a bio odpad zo záhrad.

Harmonogram a mapa pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2024.

 

V prípade nepriaznivého počasia a nepredvídateľných situácií je zmena pristavenia vyhradená.Vytvorené: 02.02.2024 09:05, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore