Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Veľké jarné upratovanie v Novom Meste. Kde a kedy pri svojom bydlisku nájdete veľkokapacitný kontajner

Veľké jarné upratovanie v Novom Meste. Kde a kedy pri svojom bydlisku nájdete veľkokapacitný kontajner
28.03.2019 - Aj tento rok môžete využiť veľkoobjemové kontajnery na odstránenie väčšieho odpadu z domácností. Veľké predmety (napr. nábytok) treba rozobrať na jednotlivé diely a odpad uložiť výlučne do kontajnera. Je zakázané umiestniť doň elektrospotrebiče a elektronické prístroje, chemické látky, oleje, ropné látky a ich obaly, akumulátory, motory, stavebný odpad, ako aj recyklovateľné materiály, ako sú papier, sklo a plasty. Kontajnery budú pristavené podľa harmonogramu vždy v čase od 10.00 do 17.30 hod.
 
Ulica Stojisko Termín Od Do
 1. Teplická                    pri garážach (Mladá Garda) 04.4.2019   10:00   17:30  
 2. Biely kríž  námestie 04.4.2019 10:00 17:30
 3. J.C. Hronského  pri garážach 04.4.2019 10:00 17:30
 4. Piešťanská  na rohu Sibírskej 08.4.2019 10:00 17:30
 5. Sibírska  na rohu Šuňavcovej 08.4.2019 10:00 17:30
 6. Kraskova  na rohu Americkej 09.4.2019 10:00 17:30
 7. Belehradská  na rohu Kováčskej 09.4.2019 10:00 17:30
 8. Za kasárňou  pri trafostanici 11.4.2019 10:00 17:30
 9. Tegelhofa  Príkopova pri ŠK 11.4.2019 10:00 17:30
 10. Sliačska  horná časť pod lesom 11.4.2019 10:00 17:30
 11. Družstevná  Kalinčiakova pri vjazde 16.4.2019 10:00 17:30
 12. Riazanská  dvor Pavlovská 16.4.2019 10:00 17:30
 13. Ľudové nám.  pri parku 18.4.2019 10:00 17:30
 14. Magurská  číslo3-5 18.4.2019 10:00 17:30
 15. Unitas, Šancova 23   do dvora 18.4.2019 10:00 17:30
 16. Cesta na Kamzík  parkovisko 23.4.2019 10:00 17:30
 17. Jahodová  podľa miesta 23.4.2019 10:00 17:30
 18. Višňová  parkovisko 23.4.2019 10:00 17:30
 19. Na Revíne  malé parkovisko 25.4.2019 10:00 17:30
 20. Muštova  roh Horská (prvá križovatka od   Sliačskej) 25.4.2019 10:00 17:30
 21. Bellova  pri škole 26.4.2019 10:00 17:30
 22. Záborského  stojisko pri parkovisku 26.4.2019 10:00 17:30
 23. Odborárska  garáže pri ZŠ 30.4.2019 10:00 17:30
 24. L. Dérera  podľa voľného miesta 30.4.2019 10:00 17:30
 25. Račianska  medzi Tescom a Eurpoenziou 30.4.2019 10:00 17:30
 26. Rozvodná  pri č. 11-13 02.5.2019 10:00 17:30
 27. Brečtanová  koniec ulice pri lese 02.5.2019 10:00 17:30
 28. Horská  roh Jurská 07.5.2019 10:00 17:30
 29. Mierová kolónia  Tylová ul. 07.5.2019 10:00 17:30
 30. Nobelova  pri č. 42 09.5.2019 10:00 17:30
 31. Budyšínska  podľa voľného miesta 09.5.2019 10:00 17:30
 32. Čsl.parašutistov  pri škôlke 09.5.2019 10:00 17:30


Ďalšie informácie: https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/28043.pdf
 


Vytvorené: 29.03.2019 10:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore